Mekanisk

Denne avdelingen arbeider i hovedsak med kundespesifikke prosjekt. Gjerne fra ide-stadiet til ferdig installert produkt.

For å nemne nokre fra seinare tid:

  • Brygge og landgangar for Brevegen AS (Ved Nigardsbreen)
  • Skilt inkl montering for Jostedal nasjonalpark
  • Rekkverk og sikring for Statkraft
  • Utvikla og installert data kontainere for BlueFjords