Service

Vår service avdeling består av allsidig kompetanse innanfor ulike mekaniske og medisinsk tekniske fagfelt. Hovedoppgave er service og vedlikehald på eigne utvikla produkt, men kompetansen er utover dette meir generell og kan nyttast til det meste innanfor:

  • Service og vedlikehald medisinsk teknisk utstyr
  • Vedlikehald diverse landbruksutstyr
  • Service på pelletsomner (spesial kompetanse på Bionordic-produkt)

Vi arbeider også på ulike kundeprosjekt der me løyser alt fra ide/utforming, sparring og design til ferdig produkt.